Sunday, April 09, 2006

Cha và con

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gây cân. Bực quá, ông chồng quát lên:
- Giờ tui là chồng bà hay con bà?
- Tui không cần biết, đứa nào bú dzú tui là con tui
Chồng: !!!!!!!!!! (Tức lộn ruột)
- Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:
-- Ừa ừa dzụ này má nói đúng đó.............
-Dzì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tảo
- Con không cần biết, đứa nào ngưng bú trước đứa đó là anh !

Chồng: !!!!!!! (Tức tắt thở luôn)

No comments: